Trainee Video Journalist – closing 31 Jan

Brief description of role:

Below The Radar is seeking to appoint a Trainee Video Journalist to work on their Irish language multi-media platform ‘Meon Eile’.

Applicants must have the ability to shoot and edit short features, be fluent in written and spoken Irish and have a strong and proven track record on working across Irish language content. This trainee position is supported by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund.

The successful candidate will have:

 • Excellent spoken & written communication skills in Irish & English;
 • Ability to shoot and edit short packages and features;
 • Ability to edit on Final Cut Pro or similar video editing suite;
 • Strong Journalistic skills;
 • An interest in digital journalism and how video is consumed on the web and Smart TVs.
 • An ability to work under pressure and to deadlines
 • Ability to work effectively as part of a team.
 • Ability to supply accurate and reliable research.

Please send a cover letter, CV and show-reel to Máire Bhreathnach at mbhreathnach@belowtheradar.tv 

 

Físiriseoir faoi oiliúint

Tá Below the Radar TV ag lorg Físiriseoir faoi oiliúint le hoibriú ar an ardán digiteach Gaeilge Meon Eile.

Beidh an té a cheapfar in ann pacáistí gairide a thaifead agus a chur in eagar.  Beidh ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha, ag an té a cheapfar agus beidh táithí acu ag obair in earnáil na meán Gaeilge. Beidh an post seo páirt-maoinithe ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann.
 
Tá na scileanna a leanas riachtanach do ról an Fhísiriseora:

 • Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha
 • An cumas pacáistí a thaifead agus a chur in eagar
 • Táithí eagarthóireachta ar Final Cut Pro
 • Spéis san iriseoireacht Ilmheán
 • An cumas oibriú faoi bhrú agus de réir spriocdhátaí
 • Scileanna i gcomhoibriú agus obair foirne
 • Scileanna maithe taighdeoireachta

Seol litir chumhdaigh, do CV agus seóspól chuig Máire Bhreathnach ag mbhreathnach@belowtheradar.tv roimh 5pm ar an Déardaoin 31 Eanáir, 2019.

Deadline Thursday 31 January 2019, 5pm.

weekly-logo
artist forms link
New Belfast Community Arts Initiative trading as Community Arts Partnership is a registered charity (XR 36570) and a company limited by guarantee (Northern Ireland NI 37645).Registered with The Charity Commission as New Belfast Community Arts Initiative - NIC105169.