The Mad Ass Café | An Cáife Craiceáilte – 1 May

An original piece of Brechtian theatre devised and performed by young people. Come along, Look Closer and make change! Refreshments & Post-performance discussion to follow, hosted by Caroline McMenamin (The Red Dutchess) of Replenish.

Píosa drámaíochta úrnua beartaithe agus léirithe ag daoine óga i stíl Brecht. Bígí linn, amharc níos doimhne agus aithrí! Sólaistí & plé iar-léirsiú ina dhiaidh, beidh Caroline McMenamin (Replenish), an bandiúc dearg, mar bhean an tí.

Bláthanna Arts invite you to | Ba mhór le Bláthanna Arts cuireadh a thabhairt duit chuig

The Mad Ass Café | An Cáife Craiceáilte

Catered by the ‘Look Closer’ project | Leis an tógra ‘Look Closer’

Venue: The Mad Ass Café | An Cáife Craiceáilte
An Croí, Cultúrlann Uí Chanáin
37 Great James Street, Derry, BT48 7DF

Date: Wednesday 1st May 2019 | Céadaoin 1 ú Bealtaine 2019
Time: 19:30 – 21:00
Cost: Free
Suitable age: All Ages

Group bookings available, please contact Carleen Melaugh, carleen@culturlann.org for more information

An Gaeláras Ltd, Cultúrlann Uí Chanáin

Register for event (Eventbrite)

Supported by the Arts Council of Northern Ireland National Lottery fund and the Public Health Agency through the ARTiculate Young People & Wellbeing Arts Programme | Le tacaíocht ó ARTiculate Young People & Wellbeing Arts Programme

weekly-logo
artist forms link
New Belfast Community Arts Initiative trading as Community Arts Partnership is a registered charity (XR 36570) and a company limited by guarantee (Northern Ireland NI 37645).Registered with The Charity Commission as New Belfast Community Arts Initiative - NIC105169.