Uaigní mé ná an Chailleach Bhéara | Eimear Nic Roibeard – to 27 July

Focal ón ealaíontóir, Eimear Nic Roibeard:

“Tá cleachtadh s’agamsa dírithe ar mhná na hÉireann, ar an bhanúlacht agus ar an chultúr Ghaelach. Tá mé ag díriú faoi láthair ar ábhar Neachtlanna Mhaigdiléana agus ar fhinscéalta na mban sa Rúraíocht i miotaseolaíocht na hÉireann. Phléigh mé scéalta na neachtlann fríd an phortráidíocht ola, agus inspioráid is treoir shuntasach faighte agam ó ghrianghraif Julia Margaret Cameron mar aon le péintéireacht Jack Butler Yeats. Is ábhar trom mallaithe é i stair na hÉireann an t-ábhar atá faoi chaibidil agam agus is léiriú é ar mhná na hÉireann san am a chuaigh thart agus sa mhiotaseolaíocht. Bhí Deichtine, máthair Chú Chulainn, ar dhuine de na mná i miotaseolaíocht na hÉireann agus bhí sí ar an chéad bhean le ginmhilleadh bheith aici. Tá a scéalsa ábhartha maidir le cás mhná Neachtlanna Mhaigdiléana. Tá a scéal léirithe agam i dtrí cinn de na pictiúir seo agus tá sé mar rún agam coinneáil orm a thabhairt gutha agus féiniúlachta di agus do mhná eile na hÉireann atá faoi chois.”

A word from the artist, Eimear Nic Roibeard:

“My art is focused on Irish women, femininity and Irish culture. I am currently focusing on the Magdalene Laundries and from there to the mythology of women in the Ulster cycle of Irish mythology. I’ve explored the stories of the laundries through oil portraiture, with much inspiration and guidance coming from the photographs of Julia Margaret Cameron and the paintings of Jack Butler Yeats. This subject matter is a haunting and troubling part of our Irish history and is a reflection of Irish women from the past and in mythology. One woman in Irish mythology is Deichtine, the mother of Cú Chulainn, the first Irish woman to have an abortion. Her story resonates with the women of the Magdalene laundries. I’ve portrayed her story in 3 of these paintings and plan to continue giving her and other oppressed Irish women a voice and identity.”

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
216 Falls Rd
Belfast

weekly-logo
artist forms link
New Belfast Community Arts Initiative trading as Community Arts Partnership is a registered charity (XR 36570) and a company limited by guarantee (Northern Ireland NI 37645).Registered with The Charity Commission as New Belfast Community Arts Initiative - NIC105169.