OPEN CALL – Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Belfast Visual Arts Panel (Voluntary position) – 1 Sept

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich Visual Arts Panel seeks expressions of interest from those interested in becoming members of our Visual Art Panel.

This voluntary panel will meet twice yearly to support and guide the programming of our Gerard Dillion and Ballaí Bána gallery spaces.

We are interested in hearing from people who:

  • have a proven track record of working within and knowledge of, the Visual Arts in NI
  • will work in accordance with the aims and objectives of An Chultúrlann
  • are Irish speakers – (learners seeking to improve their Irish are welcome)

To apply please complete the expression of interest form which can be found at the link below or on our website www.culturlann.ie
Submissions should be received by 5pm on 1 September 2019 to emma@culturlann.ie

Painéal (Foirm Iarratais)

CUIREADH OSCAILTE – Painéal Amharcealaíon (Post deonach)

Spriocdháta Iarratais: 1 Meán Fómhair 2019

Iarann Painéal Amharcealaíon Cultúrlann McAdam Ó Fiaich léirithe spéise ó dhaoine ar suim leo bheith ina gcomhaltaí dár bPainéal Amharcealaíon.

Buailfidh an painéal deonach sin le chéile dhá uair sa bhliain le tacaíocht a thabhairt do chláir ár nDánlanna Gerard Dillon agus Ballaí Bána agus le hiad a threorú.

Bheadh suim againn scéal a fháil ó dhaoine:

  • a bhfuil sé léirithe go soiléir acu go bhfuil taithí cruthaithe acu bheith ag obair laistigh de na hAmharcealaíona i dTÉ agus go bhfuil sé eolach orthu.
  • a bheidh sásta bheith ag obair de réir aidhmeanna agus cuspóirí na Cultúrlainne
  • a bhfuil Gaeilge acu – (cuirfear fáilte roimh iarratais ó fhoghlaimeoirí atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge)

Le hiarratas a chur isteach comhlánaigh an fhoirm léirithe spéise ar féidir teacht uirthi anseo, nó ar ár suíomh gréasáin www.culturlann.ie
Ní mór iarratais a bheith istigh faoi 5pm 1 Meán Fómhair 2019 chuig emma@culturlann.ie

Application Deadline: 1st September 2019

weekly-logo
artist forms link
New Belfast Community Arts Initiative trading as Community Arts Partnership is a registered charity (XR 36570) and a company limited by guarantee (Northern Ireland NI 37645).Registered with The Charity Commission as New Belfast Community Arts Initiative - NIC105169.