“MURKTACKTISS” by Gerard Carson – 9 Jan to 21 Feb

An Chultúrlann are delighted to kick off our 2020 exhibition programme with “MURKTACKTISS” a solo exhibition of works by the Belfast-based artist Gerard Carson. Featuring sculptures, videos, animations, and drawings, MURTACKTISS zones in on accelerated modes of production/extraction in an environment of increasingly abstracted networks of knowledge and materiality. Objects and materials become tangled in assemblages of extraction, suspended in arrays of metamorphosis, where individual units are swallowed into chaotic swarms of feedback. Novel formations emerge from this murky swamp of materiality, producing cybernetic hybrids that merge definitions of the ‘known/unknown’ and the ‘fictive/real’. MURKTACKTISS is an ongoing manifestation of material contingency, drawing upon Carson’s research into gothic flatlines, material agency, and technological utility.

Is taispeántas aonair é “MURKTACKTISS” de shaothair an ealaíontóra Gerard Carson atá lonnaithe i mBéal Feirste. Cuimsíonn “MURKTACKTISS” píosaí dealbhóireachta, gearrthóga físe, beochaintí agus líníochtaí, agus dírítear isteach ann ar mhodhanna léirithe/athruithe a bhfuil borradh ag teacht orthu i dtimpeallacht ina bhfuil líonraí eolais agus ábhair ag éirí níos teibí de réir a chéile. Téann gnáthrudaí agus ábhair i bhfostú i dtacair athruithe, agus iad i mbun chéimeanna claochlaithe, i mbailiúcháin atá ag athrú i rith an ama, agus ina gcailltear gnáthrudaí aonaracha ina rachtanna anordúla. Agus nochtar cruthanna nuálacha ón mhoing bhroghach ábhair sin, a ghineann meascáin fhíriúla a chónascann na sainmhínithe a bhaineann le ‘aitheanta/anaithnide’ agus ‘bréagach/fíor’. Is ionann MURKTACKTISS agus léiriú leanúnach ar an dóigh a gcónascann ábhair éagsúla lena chéile, agus baineann sé leas as an taighde atá déanta ag Carson ar líníocht Ghotach, ar oibriú ábhair agus ar áisiúlacht teicneolaíochta.

Venue: Dillon Gallery, Cultúrlann Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, 216 Falls Road, Belfast BT12 6AH
Dates: 09 January 20 – 21 February

weekly-logo
artist forms link
New Belfast Community Arts Initiative trading as Community Arts Partnership is a registered charity (XR 36570) and a company limited by guarantee (Northern Ireland NI 37645).Registered with The Charity Commission as New Belfast Community Arts Initiative - NIC105169.