Aesthetic Distance by Vera Ryklova – to 25 Mar

Cultúrlann has a full programme of events to welcome the beginning of Spring. One of the Imbolc Programme highlights is the art exhibition, ‘Aesthetic Distance’ by Vera Ryklova.

Vera Ryklova is a Dublin-based visual artist, working in lens-based media. Performing to the camera she produces series of photographic and video (self-) portraits.

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich’s website now hosts a new page for visual arts and this is the second exhibition we have added so far. You can view the entire exhibition or standalone pieces on this page.

Emma Berkery, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich’s Exhibition Coordinator stated, “Aesthetic Distance is our second virtual show and we are delighted to host the work of artist Vera Ryklova. Vera is an accomplished photographer who creates thought-provoking self-portraits to challenge our thinking and draw attention to gender realities in today’s society. It is a pleasure to give work such as this a platform to be seen and enjoyed by a wide audience.”

‘Aesthetic Distance’ by Vera Ryklova will be on display from the 4th of February until the 25th of March.

Further Info: emma@culturlann.ie

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich is an Irish language and arts centre located on the Falls Road. Cultúrlann have a quarterly robust and lively programme encompassing, but not limited to, the visual arts, theatre, music and youth events, as well as community and family events.

Further info can be accessed on Cultúrlann’s website culturlann.ie

Facebook = Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
Twitter = @culturlann
Instagram = @anchulturlann
YouTube = Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Tá neart imeachtaí agus siamsaíochta fíorúla beartaithe againn le fáilte a chur roimh thús an Earraigh. Ceann de bhuaicphointí an chláir Imbolc ná an taispeántas ealaíne, ‘Aesthetic Distance’ le Vera Ryklova.

Is físealaíontóir í Vera Ryklova atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus a oibríonn i meáin lionsa-bhunaithe. Agus í ag obair os comhair an cheamara, léiríonn sí sraith de phortráidí agus d’fhéinphortráidí fotagrafach agus físe.

Tá leathanach úr le fáil anois ar shuíomh gréasáin na Cultúrlainne do na físealaíona agus seo an dara taispeántas atá curtha againn leis. Is féidir breathnú ar an taispeántas ina iomláine nó ar shaothair aonaracha ar leith fríd an leathanach seo.

Deir Emma Berkery, Comhordaitheoir Taispeántas na Cultúrlainne, “Is é Aesthetic Distance an dara seó fíorúil atá curtha le chéile againn agus tá ár sáith lúcháire orainn saothar an ealaíontóra Vera Ryklova a óstáil. Is grianghrafadóir cumasach í Vera a chruthaíonn féinphortráidí spreagúla le dúshlán a thabhairt dár smaointeoireacht agus aird a tharraingt ar chúrsaí inscne i sochaí an lae inniu. Is cúis áthais dúinn ardán mar seo a thabhairt d’obair mar seo le go bhfeicfidh lucht féachana leathan í.”

Beidh ‘Aesthetic Distance’ le Vera Ryklova le feiceáil ón 4 Feabhra go dtí an 25 Márta.

Tuilleadh eolais: emma@culturlann.ie

Eolas fúinn:
Tá Cultúrlann McAdam Ó Fiaich lonnaithe i gcroílár Iarthar Bhéal Feirste agus is baile muid don iliomad imeachtaí Gaeilge, ealaíne agus cultúrtha a fhreastalaíonn ar ghach duine sa phobal. Bíonn ranganna Gaeilge, ceardlainne ealaíne, céilithe, imeachtaí do dhaoine agus agus ceolchoirmeacha agus taispeántais ealaíne ar siúl le linn na bliana. Táimid croí-mhaoinithe ag Comhairle Ealaíne Thuaisceart Éireann, Foras na Gaeilge agus Comhairle Bhéal Feirste.

culturlann.ie

Facebook = Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
Twitter = @culturlann
Instagram = @anchulturlann

weekly-logo
artist forms link
New Belfast Community Arts Initiative trading as Community Arts Partnership is a registered charity (XR 36570) and a company limited by guarantee (Northern Ireland NI 37645).Registered with The Charity Commission as New Belfast Community Arts Initiative - NIC105169.