Deis d’Ealaíontóirí – Call for Artists – Irish Language Week 2021 – closing 12 Feb

Deis d’Ealaíontóirí

Le ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge 2021, ba mhaith le Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin ealaíontóir a cheapadh chun saothar úrnua a chruthú bunaithe ar shliocht den véarsa Gaeilge ‘Faeth Fiada’ a scríobh Naomh Pádraig.

Tá deontas nach rachaidh thar £1000 ar fáil don ealaíontóir a roghnófar. Tá an tionsncamh seo arna mhaoiniú ag Oifig Mhéara Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin.

Cuir do mholadh chuig Pól Ó Frighil, pol.ofrighil@derrystrabane.com roimh mheánlae ar an Aoine 12 Feabhra 2021. Cuir ceisteanna maidir le do mholadh nó faoi do cháilitheacht chuig an seoladh céanna.

Foirm iarratais agus treoirnótaí: www.derrystrabane.com/irishlanguageweek


Call for Artists

To mark Irish Language Week 2021, Derry City and Strabane District Council would like to commission an artist to develop a new and original piece of work inspired by an excerpt from the Gaelic verse ‘The Deer’s Cry’, which is attributed to St Patrick.

An award of up to £1000 will be granted to one successful artist. This project is funded and supported by the office of the Mayor of Derry City and Strabane District Council.

Please submit your proposal to Pól Ó Frighil, pol.ofrighil@derrystrabane.com by 12 noon on Friday 12 February 2021. Any queries regarding your submission or the eligibility of your involvement should also be directed to the above email address.

Application form and guidance notes: www.derrystrabane.com/irishlanguageweek

Deadline for proposals is: 12 noon on Friday 12 February 2021

weekly-logo
artist forms link
New Belfast Community Arts Initiative trading as Community Arts Partnership is a registered charity (XR 36570) and a company limited by guarantee (Northern Ireland NI 37645).Registered with The Charity Commission as New Belfast Community Arts Initiative - NIC105169.