Full Time Co-Ordinator – closing 19 Feb

Cultúrlann Uí Chanáin’s Music Centre, Acadamh Ceoil Chaoimhín Uí Dhochartaigh, has a vacancy for a full-time Co-ordinator. 

For full job description and terms, please contact Pádraig at padraig@culturlann.org 

You can also download the application pack here: http://culturlann.org/eolas/tar-ag-obair-linn

Tar ag obair linn!

Tá folúntas lánaimseartha mar Chomhordaitheoir Acadamh Ceoil Chaoimhín Uí Dhochartaigh, Ionad Ceoil de chuid Chultúrlann Uí Chanáin. Más suim leat níos mó sonraí a fháil faoin phost, cuir scéal chuig Pádraig padraig@culturlann.org le do thoil

Thig leat níos mó sonraí faoin phost a íoslódáil anseo chomh maith: http://culturlann.org/eolas/tar-ag-obair-linn

Acadamh Ceoil Chaoimhín Uí Dhochartaigh

Acadamh Ceoil Chaoimhín Uí Dhochartaigh is Cultúrlann Uí Chanáin’s Music Centre, and the North West’s foremost hub for traditional music teaching and learning – a centre of excellence that promotes participation and inclusivity. With dedicated instrument classes, group options, individual lessons and regular formal and informal performance opportunities there is something to suit all ages, abilities and interests.

Is Ionad Ceoil de chuid Chultúrlann Uí Chanáin é Acadamh Ceoil Chaoimhín Uí Dhochartaigh, agus is é croílár an cheoil thraidisiúnta san iarthuaisceart é, maidir le foghlaim agus teagasc an cheoil – ionad barr feabhais a chuireann luach ar leith ar an rannpháirtíocht agus ar an ionchuimsiú. Cuireann muid imeachtaí atá fóirsteanach do gach aoisghrúpa, ábaltacht agus sainspéis ar fáil, agus ranganna dírithe ar uirlisí ar leith, deiseanna grúpa, ranganna aonair agus deiseanna léirithe foirmeálta agus neamhfhoirmeálta ar siúl go rialta againn.

Spriocdháta / Application deadline: 19 February 2021 at 5pm. 

weekly-logo
artist forms link
New Belfast Community Arts Initiative trading as Community Arts Partnership is a registered charity (XR 36570) and a company limited by guarantee (Northern Ireland NI 37645).Registered with The Charity Commission as New Belfast Community Arts Initiative - NIC105169.