Cultúrlann Uí Chanáin – Part-time Arts Administrator – closing 18 Apr

Role Objective: To provide administrative support to the Cultúrlann Uí Chanáin arts project and will be responsible for the smooth running of the office as well as assisting with events and programme administration.

Details:Part time, 24 hours a week.

Full details available from: eibhlin@culturlann.orgor www.culturlann.org/general-info/tar-ag-obair-linn

Deadline: 12pm, Monday, 18th April 2022
—————
Folúntas: Riarthóir Ealaíne

Páirtaimseartha, 24 uair sa tseachtain.

Cuspóirí: Tacaíocht riaracháin iomlán a thabhairt do scéim ealaíne na Cultúrlainne agus le bheith freagrach as bainistíocht laethúil na hoifige. Beidh an Riarthóir Ealaíne ag cuidiú le himeachtaí agus riaracháin an chláir ealaíne.

Lán sonraí ar fáil: eibhlin@culturlann.orgwww.culturlann.org/general-info/tar-ag-obair-linn

Spriocdháta: 12pm, Dé Luain, 18ú Aibreán 2022

Deadline: 12pm, Monday, 18th April 2022 | Spriocdháta: 12pm, Dé Luain, 18ú Aibreán 2022

weekly-logo
artist forms link
New Belfast Community Arts Initiative trading as Community Arts Partnership is a registered charity (XR 36570) and a company limited by guarantee (Northern Ireland NI 37645).Registered with The Charity Commission as New Belfast Community Arts Initiative - NIC105169.